Jaume Calveras

Paleta, restaurador i col·laborador en algunes tasques del salvament del patrimoni artístic

“Jo vaig baixar els Cossos Sants a l'esquena. Tot ho vaig amagar jo. Després ho vaig emparedar” (transcripció)