Jacint Carrió Vilaseca (1916-2000)

Membre d'Esquerra Republicana de Catalunya i vice-president de l'Associació de Dependents del Comerç i de la Indústria

“L'Església estava molt mal conceptuada per la majoria de ciutadans”
“Vaig veure la gran muntanya de sants a la plaça Sant Ignasi quan la van encendre”
“Mossèn Santamaria, si no hagués estat pels de l'Esquerra, hauria mort”
Actuació de líders sindicals per aturar els assalts
Lluís Rubiralta i el salvament de la Seu