Francesc Perramon (1907-1992)

Secretari de l'Ateneu Popular i redactor d'El Pla de Bages a partir del setembre de 1936

“El Lluís Puig, l'Anselm Corrons i jo vam anar a veure el Comitè Antifeixista” (transcripció)
“Escolta, van a cremar la Seu” (transcripció)
Un manifest per al salvament de la Seu (transcripció)
L'ensorrament d'esglésies (transcripció)
“Hi havia unes masses enfervoritzades a ensorrar totes les esglésies i la Seu era el cap visible” (transcripció)
La influència de Joaquim Amat-Piniella en l'alcalde Marcet (transcripció)