Estat del Pont Vell després de la Guerra (Archivo General de la Administración) (17 imatges)

Fes clic a una foto per obtenir-ne una visualització més gran.