Soledad Serch Masafrets (Manresa, 1918)

“Vaig tenir un berrinche quan em van dir que havien assassinat el pare Oriol” (28”) “Vaig ensenyar a les seves germanes on havia caigut mort mossèn Tanyà” (2:09)
“Vam veure cremar l’església dels Frares des de casa” (1:45) “La hermana em va dir ‘”Guarda’m el nen Jesús’” (1:09)
Misses clandestines (29”)