Recuperació de l'espai

Espai Memòries. Laboratori del segle XX és un nou àmbit del Museu Comarcal de Manresa, promogut per l’Ajuntament de Manresa amb el suport del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, que té per missió esdevenir un espai de referència per a la recerca i difusió sobre aspectes de la memòria històrica en el marc local.
L’espai –d’arquitectura d’estil neoclàssic del segle XVIII– ocupa una ala del museu que es trobava pràcticament en estat d’abandó i la seva fesomia respon als usos anteriors que ha tingut l’edifici, com ara l’antic Col•legi de Sant Ignasi.
La intervenció que s’ha realitzat per acollir-hi l’Espai Memòries ha estat mínima, amb la intenció de deixar a la vista les diferents capes de memòria que es condensen en el mateix emplaçament i, alhora, posar-les a disposició per intervenir-hi mitjançant l’acció dels diferents projectes artístics i de recerca que hi tenen lloc.
Museològicament, la singularitat del mateix espai històric i de la intervenció arquitectònica són un actiu més en aquest diàleg entre present i passat, i permet exemplificar el mateix concepte d’història que es planteja amb el projecte: la història com una construcció que té lloc en temps present, a partir de la pluralitat de memòries del passat, i que es projecta cap al temps futur. En aquest sentit, en tant que espai del Memorial Democràtic, el que planteja l’Espai Memòries és experimentar la recuperació de la memòria com un procés de producció democràtica pròpiament: repensar el passat en termes col•lectius és una invitació a restablir el diàleg com una eina de treball en temps present. L’Espai Memòries és un projecte i un espai en procés, que es van configurant i van creixent a mesura que s’avança en la recerca, la reflexió i la participació. Forma part del discurs expositiu del Museu Comarcal de Manresa, ja que és la sala on s’explicarà el segle XX amb aquest component de reflexió i de reinterpretació d’aquesta història tan recent.