Un projecte singular

L’Espai Memòries

Espai Memòries és un projecte per a la recuperació de la memòria democràtica del s.XX a Manresa que incorpora la creació artística contemporània com a element diferencial en el procés de recerca i reflexió.

Neix amb la voluntat de generar un marc innovador i interdisiciplinari per a la producció cultural, amb el qual es fomenta la implicació i el protagonisme de la ciutadania en processos de recerca compartits i crítics.


Laboratori del segle XX

La història és un relat que es construeix en temps present. No hi ha una única història a descobrir, sinó una multiplicitat de relats a inventar i de memòries a posar en diàleg per afrontar un futur que és col•lectiu. En tant que espai del Memorial Democràtic, el què planteja l'Espai Memòries és experimentar la recuperació de la memòria com un procés de producció de democràcia pròpiament: repensar el passat en termes col•lectius és una invitació a restablir el diàleg com una eina de treball en el present.

  • Espai Memòries es planteja com un espai on es desenvolupin processos integrals de recerca, creació, difusió i conservació. L’Espai Memòries és alhora:
  • Espai de treball, on un conjunt d'artistes, historiadors, estudiants i agents de diferent perfil desenvolupen processos de recerca i de creació.
  • Espai d'exposició, des d'on es poden visualitzar els processos de treball que hi tenen lloc en temps real.
  • Espai d’acció, on s’impulsen iniciatives que tenen per finalitat la difusió de coneixements històrics i artístics.
  • Espai d'arxiu, com a lloc de consulta dels registres i documents que es generen amb el mateix projecte en qüestió.
  • Espai de participació, on els visitants són usuaris.