L’espai es troba al Museu Comarcal de Manresa, abasta tota una ala del que va ser el Col·legi de Sant Ignasi i forma part del seu discurs expositiu en la mesura que és la sala on s'explica el segle XX a la ciutat. Es tracta d’un projecte i d’un espai “en procés”, que es van configurant a mesura que avancen la recerca, la reflexió i la participació en les accions programades fins a una exposició final on s’incorpora tot el coneixement adquirit.

L’Espai Memòries contempla la programació d’activitats i exposicions amb la finalitat de generar processos de participació i col·laboració innovadors amb els seus usuaris, els quals no són considerats només visitants sinó agents actius en les propostes.

L’Espai Memòries es planteja com un projecte cultural singular i de proximitat amb la ciutadania per implicar-la en la promoció dels valors de la pau, la llibertat i la democràcia.

És un projecte impulsat per l’Ajuntament de Manresa a través del  Museu Comarcal i amb el suport del Memorial Democràtic i forma part de la Xarxa d'Espais de Memòria de Catalunya.